Algeme voorwaarden Sup

GEGEVEN DOOR/GEORGANISEERD DOOR/ IN SAMENWERKING MET De Helpende Poot 

 • Met de cursist wordt bedoelt de persoon die een dienst    afneemt bij De Helpende Poot. Met een dienst bedoelen we een (prive) les, een (dag)tocht of een andere cursus/training/voorlichting/workshop die wordt gegeven door/georganiseerd door of in samenwerking is, met De Helpende Poot. (Later training/activiteit genoemd) 
 • Deelname aan alle trainingen zijn ten alle tijden op eigen risico 
 • Bij de trainingen/activiteiten die op of bij het water worden georganiseerd is de cursist zich bewust van de eventuele gevaren. De cursist zorgt zelf voor eventuele veiligheidsmaatregelen voor de hond zoals bijvoorbeeld een zwemvest
 • Bent u in bezit van een ras met een zeer korte neus dan worden activiteiten op het water afgeraden. 
 • De supplanken kunnen ongeveer 130 kg dragen. Dit is in totaal, baas en hond samen.
 • Bij temperaturen boven de 30 graden worden er geen workshops gegeven. Er wordt dan gekeken naar een ander tijdstip of andere dag. 
 • Elke cursist dient in bezit te zijn van een zwemdiploma 
 • De cursist is ten alle tijden zelf verantwoordelijk om te communiseren met de Helpende Poot over zijn of haar fysieke beperkingen voor aanvang van de training/activiteit. De helpende poot kan hier een adviserende rol in spelenmocht de helpende poot vinden dat het niet verantwoord is voor de cursist en/of zijn/haar hond om deel te nemen aan de activiteit dan mag deze de cursist weigeren 

 

Hondenscholen;

Bent u hondenschool die mij inhuurt dan gelden de volgende voorwaarden

 

 • Ik heb een vast tarief, ( deze verschilt per regio, noord/oost/midden/west/zuid) U bepaalt de prijs naar uw klanten toe. 
 • U dient het contact met uw klanten te onderhouden.
 • Het totaal bedrag dient een week van te voren overgemaakt te worden naar mij. U krijgt van mij een factuur.

 Foto's en andere media

 • Het is toegestaan foto's te maken tijdens het Suppen. Wel dient er van te voren toestemming gevraagd te worden aan de mede cursisten.
 • Foto's die op social media geplaatst worden, graag de naam van de Helpende Poot vermelden.

Betalingen

 • Betalingen dienen voor de training/workshop/ activiteit per bank te zijn overgemaakt. Het betalingstermijn zal verschillen per activiteit en dit zal met u gecommuniceerd worden.
 • LET OP; Pas na betaling is uw deelname definitief.  
 • Betaald u niet binnen het gestelde termijn komt uw reservering te vervallen en zal uw plek aan een ander worden aangeboden.

 

 • Schade. 
 • Schade en letsel aan derden of eigendommen van derden aangericht door de hond van de cursist of door de cursist zelf worden ten alle tijden verhaald op de cursist. 

 

 • De cursist heeft opruimplicht en dient zelf poepzakjes mee te nemen. 

 

 • Betreft het afmelden van activiteiten op en om het water heeft De Helpende Poot het recht dit ( bij hoge uitzonderingeventueel 2 uur van te voren af te melden. Of zelfs tijdens de workshop. ( denk hierbij aan plotselinge onweer)