ALGEMENE VOORWAARDEN 

GELDEN VOOR ALLE ACTIVITEITEN 

GEGEVEN DOOR/GEORGANISEERD DOOR/ IN SAMENWERKING MET 

DE HELPENDE POOT 

 

  • Met de cursist wordt bedoelt de persoon die een dienst afneemt bij De Helpende Poot. Met een dienst bedoelen we een (prive) les, een (dag)tocht of een andere cursus/training/voorlichting/workshop die wordt gegeven door/georganiseerd door of in samenwerking is, met De Helpende Poot. (Later training/activiteit genoemd) 

 

  • Deelname aan alle trainingen zijn ten alle tijden op eigen risico 

 

  • Bij de trainingen/activiteiten die op of bij het water worden georganiseerd is de cursist zich bewust van de eventuele gevaren. De cursist zorgt zelf voor eventuele veiligheidsmaatregelen voor de hond zoals bijvoorbeeld een zwemvest 

 

  • Betreft doggybootcamp is de cursist zich ervan bewust dat er oa wordt geklommen en dat daardoor het risico bestaat dat de cusist kan vallen. De cursist zorgt voor geschikt schoeisel 

 

  • De cursist is ten alle tijden zelf verantwoordelijk om te communiseren met de helpende poot over zijn of haar fysieke beperkingen voor aanvang van de training/activiteit. De helpende poot kan hier een adviserende rol in spelenmocht de helpende poot vinden dat het niet verantwoord is voor de cursist en/of zijn/haar hond om deel te nemen aan de activiteit dan mag deze de cursist weigeren 

 

  • Betalingen dienen contant te worden voldaan bij aanvang van de training/activiteittenzij anders afgesprokenDit zal dan duidelijk vermeld worden bij de betreffende activiteit. 

 

  • Schade en letsel aan derden of eigendommen van derden aangericht door de hond van de cursist of door de cursist zelf worden ten alle tijden verhaald op de cursist. 

 

  • De cursist heeft opruimplicht en dient zelf poepzakjes mee te nemen. 

 

  • Afmelden graag 24 uur van te voren 

 

  • Betreft het afmelden van activiteiten op en om het water heeft De Helpende Poot het recht dit ( bij hoge uitzonderingeventueel 2 uur van te voren af te melden. Denk hierbij aan onverwacht extreem weer/onweer etc. Dit om de veiligheid van de cursisten te waarborgenEr wordt dan uiteraard gekeken naar een passende oplossing voor de cursisten.